Loslaten
Loslaten, hoe doe je dat? Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. Vandaar dat ik op deze pagina dieper hierop in wil gaan. Loslaten is niet iets, wat je zomaar in eentweedrie doet. Het is een proces, dat begint, met te willen loslaten. Daarmee is de belangrijkste stap al gezet, en heb je de helft van het werk al gedaan. 

Wąt wil je loslaten? Angst, pijn, verdriet? Een vervelende ervaring? Een intens verlangen naar bijvoorbeeld een fijne relatie, of een kind? Een probleem, of het verleden? 

Voor je het kąn loslaten, is het belangrijk dat je eerst al je pijn, verdriet en gekwetste gevoelens verwerkt, die erbovenop kunnen zitten. Het is belangrijk, dat je jezelf toe gaat staan, die te gaan voelen, zņnder erin te verdrinken.

Het is eens mens eigen, om juist die emoties te ontlopen, omdat we het verdriet en de pijn niet willen voelen. 
Door middel van veel werken, veel sporten, alcohol en drugsgebruik, of door het gewoon heel druk te hebben.

Het is echter essentieel, als men vrij wil worden, om datgeen wat men vreest, in dit geval emoties, niet te ontlopen, maar tegemoet te treden.

Voor je iets kan loslaten, moet eerst datgeen bevrijdt worden, wat erbovenop zit. De emoties.

Als je de behoefte voelt, en tranen voelt van binnen, laat ze vrij, laat ze stromen en zend jezelf liefde. Probeer zelfmedelijden of een slachtoffer-gevoel te voorkomen. Daar help je jezelf niet mee. Daarmee kom je in een negatieve spiraal terecht, en kom je in een depressie.

Hoelang dit duurt, dat is van persoon tot persoon verschillend. Het hangt ook af en van de betreffende ervaring die je wil loslaten. De ene ervaring zal vlot losgelaten kunnen worden, als er niet teveel emotie aan vast zit, terwijl een andere ervaring veel meer tijd en werk heeft, bijv. bij een traumatische ervaring uit je kindertijd.

Meestal is het zo, dat een ervaring die je al lang meedraagt, bijv. al vanaf je vroege jeugd, dat die veel meer tijd en werk kost, als een nare ervaring die nog maar kort geleden is.

Maar als je ervaring van kort geleden, je weer herinnert aan andere soortgelijke ervaringen die zich ook in je leven afspeelden, en er van een herhaling gesproken kan worden, kan er ook weer veel werk te doen zijn! Het blijft dan niet bij die ene ervaring, je zou dan ook eens moeten gaan kijken naar die andere, soortgelijke ervaringen.

Je zou jezelf dan eens kunnen gaan afvragen, wat voor trend zich steeds in je leven afspeelt, door ze eens allemaal naast elkaar te gaan leggen, en ernaar te gaan kijken. Zo kun je wellicht de lijn, de rode draad erin gaan ontdekken, en erachter komen waarom er bij jou steeds weer dezelfde soort ervaringen op je pad komen.

Wat te doen:
eerst uithuilen, terwijl je zo positief mogelijk tracht te blijven. bijv. blijven denken: dit is maar tijdelijk, en duurt niet eeuwig. Als ik dit verwerkt en losgelaten heb, is er weer meer ruimte in mijzelf voor Licht en Liefde, en zal ik mijzelf een stuk beter en vrijer voelen. Je gedachten erover opschrijven dmv een dagboek kan ook helpen, evenals iets creatiefs doen, zoals tekenen, bloemschikken, kleien, enz. (zie hoofdstuk zelftherapie)

Je kunt ook deze visualisatie doen:
sluit je ogen, en zie in gedachten voor je: datgeen wat je los wilt laten, zit met een draadje aan je vast. Neem in gedachten een gouden schaar, en knip het draadje door. (je zou nog de gedachte erbij kunnen zenden: "ik heb je niet meer nodig, en laat je nu los" of iets dergelijks) Zie dan, hoe een Witte Hand, (De Hand van God) het van je overneemt. Voel in jezelf wat dit met je doet. Voel een wit licht in en om je heen, dat je leidt en beschermd. Je bent veilig, geliefd, en alles is goed.

Als je kunt bidden, bidt dan om hulp, zeg, wat je wilt loslaten en waarom, en vraag hulp erbij. Vergeet dan ook niet, om te bedanken voor de hulp die je al krijgt, om je leven op het goede spoor te krijgen, en alle andere goede dingen in je leven.

Je zult merken, hoe vaker je hiermee aan de slag gaat, dat er op een gegeven moment iets in je veranderd. Door het vrijlaten van de emoties ga je je vrijer voelen. Door het kijken naar je ervaringen in je leven, (dat je steeds gemakkelijker af zal gaan, naarmate je dit vaker gaat doen, en je het grootste stuk emoties erbovenop hebt vrijgelaten), ga je inzicht in jezelf verkrijgen.

En dan zul je op een gegeven moment gaan merken, dat dat stuk wat je zo graag los wilde laten, als vanzelf wordt losgelaten. Je merkt dat je zonder pijn, verdriet en wroeging terug kunt kijken. Je kunt vergeven, wčrkelijk vergeven, vanuit je hart.

En zo ben je echt vrij.

© 2004 Anneke www.dewegvanhethart.com

overname en gebruik van deze tekst alleen toegestaan na toestemming, en met toevoeging van deze notitie bij de tekst, en van mijn naam,  met ©copyright toevoeging en onder vermelding van de bron, waar deze tekst te vinden is: spirituele website De weg van het Hart: http://www.dewegvanhethart.com   Als je deze tekst alleen voor eigen gebruik wilt uitprinten, is toestemming niet nodig.nuttige links:
Ho
'oponopono
energetisch afschermen


klik hier om deze pagina aan een vriend door te sturen!

The painting used in this set is called
"The Sense of Sight", by
Annie Louisa Swynnerton; painted in 1895.

Floater java script courtesy of Dynamic Drive.