Engelen


Welkom op mijn pagina's over Engelen! Voor mij zijn Engelen geen wezens uit een sprookje, maar realiteit, en er gaat bijna geen dag voorbij, dat ik niet aan ze denk, ze aanroep om hulp en bescherming, en ze dank zeg daarvoor.

Ik heb éénmaal een engel bij me gevoeld, dat was een zo intense ervaring, dat ik sindsdien geen seconde meer aan hun bestaan getwijfeld heb. In een moeilijke periode in mijn leven was hij daar ineens, ik voelde een zeer krachtige energie vlak bij me. Een androgyn (mannelijk en vrouwelijk inéén) lichtwezen, die mij een onpersoonlijke en onvoorwaardelijke liefde zond. En mij hielp met het proces, waar ik op dat moment mee bezig was. En zo kom ik op enkele Engelen eigenschappen:


Onpersoonlijke liefde.
Dit klinkt wellicht in eerste instantie niet zo aantrekkelijk, in werkelijkheid is het iets prachtigs. Onpersoonlijk betekent niet dat je ieder persoon op zich niet meer liefhebt. Het betekent juist dat je voor iedereen evenveel liefde kan voelen. Het is Liefde in de hoogste vorm. 

Onvoorwaardelijke liefde.
Liefde zonder voorwaarden. Er wordt van je gehouden, niet om wat je doet, maar gewoon, om wie je bent, omdat je bestaat. Je hoeft niets te doen, om die liefde te verdienen. Als je je dit moeilijk voor kunt stellen, denk dan eens aan de band tussen moeder ( en/of vader) en kind. Als je het geluk van een eigen kind hebt mogen ontvangen, dat weet je wellicht waar ik het over heb. Je houdt onvoorwaardelijk van je kind, wat er ook gebeurt. Zo wordt er ook van jou gehouden, door de Engelen. 

Engelen zijn androgyn, mannelijk en vrouwelijk tegelijk.

Het verschil tussen engelen en gidsen is, dat gidsen ook incarnaties op Aarde hebben gehad, net als wij, en Engelen niet, zij hebben nooit op Aarde als mens geleefd.

Hoe kom je in contact met engelen?
Door ze te verwelkomen in je leven. Gebruik in eerste instantie de kracht van je gedachten. Sluit je ogen, en stel jezelf zo'n schitterend wezen van Licht voor, vlak voor je, die niet in staat is om over je te oordelen, maar alleen maar onvoorstelbaar veel van je kan houden. Zie de engel voor je staan, met open armen, stralend in het Licht, oceanen van Liefde naar je toezendend. Sta jezelf toe, die te ontvangen. Voel zijn zachte aanraking op je hoofd, of je schouder. Voel zijn intense vreugde, nu jij je voor zijn Liefde openstelt. Zeg dank hiervoor. Deel met hem, wat er in je hart leeft. Misschien heeft hij wel een boodschap voor je. Luister goed. Zeg dank voor zijn wijze woorden, en schrijf ze daarna op, en laat  je gedachten erover gaan. Als je het genoeg vindt, neem dan afscheid, zeg dank, spreek je vreugde en dankbaarheid uit als je die voelt, en dat je je verheugd op de volgende ontmoeting. Wees altijd eerlijk en oprecht. Wees gewoon jezelf. Deze liefde hoef je niet te 'verdienen', die ìs er gewoon, altijd.

Op deze pagina vindt je enkele afbeeldingen van engelen, om eventueel uit te printen, als hulpmiddel om op te mediteren, of om contact te maken met engelen. 

 

Engelen zijn onderverdeeld in 3 orden, van elk 3 groepen, zie hieronder.

de engelen van de zuivere aanschouwing de engelen van het heelal de engelen van de wereld
hoogste orde middelste orde laagste orde
Serafijnen Heerschappijen Vorsten
Cherubijnen Machten Aartsengelen
Tronen Krachten Engelen en Beschermengelen


 Hierarchie der Engelen

"De Engelen van de zuivere aanschouwing" Zij die regeren over de schepping:

Serafijnen
Zij staan bovenaan in de hiёrarchie en zijn de engelen die het dichtste bij God staan. Van hen wordt gezegd dat ze licht geven dat zo intens is dat niemand naar hen kan kijken. Zij zijn, in hun licht, de scheppers van wonderen. Zij staan bekend als de Engelen van het Wonder der Liefde. Zij geven ieder van ons eeuwig onvoorwaardelijke liefde.

Cherubijnen
De Cherubijnen hebben niets te maken met de vaak afgebeelde baby-engeltjes zoals die vaak zijn afgebeeld op schilderijen uit de Renaissance. Cherubijnen vertegenwoordigen de kennis en wijsheid van God. Zij vullen het Universum met God’s wijsheid. Zij zijn God’s boodschappers, die de volheid van liefde en kennis delen. 

Tronen
Zij vertegenwoordigen het geloof in de kracht en de glorie van God. Zij zijn de overdragers van de vibratie van Gods liefde in materiёle vorm. Zij dragen de kracht en de glorie van God uit door het hele universum en geven een onophoudelijke lichtstraal om ons in staat te stellen deze liefde in ons leven te manifesteren. 

"De Engelen van het heelal" Zij die regeren over de kosmos:

Heerschappijen
Zij vertegenwoordigen het verlangen om boven de aardse waarden uit te stijgen, en bieden de mens de eigenschap van genade. Zij helpen ons om ons verleden te zuiveren en om vergevingsgezind te zijn. 

Machten
Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de paden die naar de hemel leiden en voor het geleiden van verdwaalde zielen naar deze paden. Ze weerspiegelen het verlangen om zich tegen het kwaad te verzetten en goed te doen.

Krachten
Zij beheren alle natuurwetten en zijn daarom verantwoordelijk voor de wonderen die met deze wetten breken. Zij weerspiegelen alle idealen van de kracht; de moed van helden en de deugdzaamheid van heiligen. 

"De engelen van de wereld" Zij die regeren over de hele wereld:


Vorsten (ook wel Overheden of Voornaamsten genoemd)
Zij begeleiden de heersers en leiders op aarde, en ook landen en bevolkingen. 

Aartsengelen
Aartsengelen zijn de boodschappers van het Goddelijke aan de mensheid. Zij bieden spirituele steun en inspiratie.Zij voorzien ons van openbaringen en zij geven ons alle werktuigen die wij nodig hebben voor onze spirituele ontwikkeling.

Engelen en Beschermengelen
Engelen begeleiden en beschermen ons. Beschermengelen waken over de spirituele groei van een individu gedurende zijn leven, en zij beschermen en verdedigen zijn ziel. Waar de aartsengelen de hele mensheid bestrijken, zijn de beschermengelen er voor  individuen.
En verder zijn er talloze engelen die hulp bieden overal op aarde, en die zorgen voor alles wat leeft en bestaat. Je kunt ze aanroepen om hulp, leiding en inspiratie bij alle
problemen en moeilijkheden in je leven. Vergeet niet ze daarna te bedanken!

Kijk op de volgende pagina, over de verschillende Aartsengelen.

lezing mijn beschermengel en ik door Hans Stolp, lees hier  het verslag

Hoe in contact komen met engelen

hoe praktisch te werken met engelen

namen van engelen

copyright © Anneke

 

midi: Era - Flowers of the Sea

Deze website is ©Copyrighted.

Het is niet toegestaan, om zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, enig materiaal van mijn website, mijn teksten, gedichten, afbeeldingen, enz. waar copyright op staat, op enigerlei wijze te distribueren en/of te publiceren, op wat voor manier dan ook. Vraag het even, en vermeld mijn naam, en geef een link naar mijn pagina, op dezelfde pagina als waar het geplaatst is
Dank je wel voor je medewerking!